Försupne fege furiren försummade förkastligt fästningens försvar, förstörde fasligt för fosterlandet.
Folkölsfyllans farliga frestelse föranledde fege furirens förrädiska försummelse, fördunklade fatalt fege furirens futtiga förstånd.
Frejdigt forsade formstarke fiendens folkuppbåd fram – fege furiren fasade.
Fjolligt fisande flydde fege furiren fiendens framryckande falanger – föga förvånande.
Försvararnas flertal följde – fullt förståeligt – fege furirens föraktliga föredöme.
Formstarke fiendens fruktade fotfolk fångade flinkt flyende fylkingens fladdrande fana – försvararnas förödmjukelse fullkomnades.
Formstarke fienden firade fabulöst.
Fege furirens farliga flaskvanor förorsakade fästets fall, fladdrande fanan förlorades försmädligt.
Förgäves försöker fege furiren förskönande förklara fisiga fiaskot – förtvivlade förbandschefen förbluffas fyrfaldigt.
För försvarsstridens framgångsrika fortsättning finns föga förhoppning, fåfänglig framstår framtiden – fasaväckande fortsättning följer.
Furirens förmögenhet förverkas – framtid förutan förmånspension förutses.
Friställde förre furiren får framledes frenetiskt frilansa för födan, förfalskar försåtligt Fijidollar, fixar finurligt falska fiskekort för Fladens förrädiska farvatten.
Förre furiren finner fräsch födkrok; fredagar fabulerar förre furiren fräckt för föga förnuftiga fondspekulanter – får förstås fin förtjänst.
Fina forinter fyller flinkt förre furirens förslitna fickor; frikostigt Fru Fortuna förre furiren främjar.
Förre furiren festar friskt.
Fräcka franska frillor får – för födans förtjänst – fånigt flinande förre furiren förnöja.
Fast folkölsfyllan främjar förre furirens fortsatta fysiska förfall, föranleder fatal final.
Fjärran från fosterjorden förre furiren fullkomnade friden finner.
Festligt firar fosterlandet förre furirens fatala final.
Farväl, förbannade förre furir!