Idoga Ida investerade insiktslöst i importaffärer.
Importaffärernas intäkter inskränktes intill intighet ity inflationen inhiberade intäkterna.
Importaffärerna inställdes, istället investerade Ida i insidiösa insideraffärer.
Illistigt infiltrerade Ida innovativa industrier (inkognito), insöp ivrigt intressant information.
Idas illojala informationsinhämtning i innovationsföretagen inbringade imponerande intäkter i Italien!
Idyllisk italiensk innerstad inhyser idag illistiga insidern Ida.